Kvě 8 2017

Ako sa rieši konfliktné situácie

Jedným z najdôležitejších prostriedkov výchovy je pochvala a potom o niečo menej dôležitý, ale u nás stále používaný je trest. Opýtajte sa, ako často a akým spôsobom súkromná škôlka bratislava deti chvália a za čo, ako je trestajú a za aké priestupky, ako riešia konfliktné situácie medzi deťmi. Potom môžete v pokoji zvážiť, či je prístup personálu zhodný s vašimi predstavami o výchove, alebo nie. Možno vám príde nezvyčajné dávať učiteľkám nejaké otázky. A možno sa to bude zdať neobvyklé personálu. Napriek tomu by sme vás chceli povzbudiť, aby ste zobrali odvahu a začali týmto porušovať stereotypy vžité v našej spoločnosti.

Dôvera, ktorú vycítite

Občas dôjde na situáciu, kedy je nutné nájsťstráženie.Opatrovateľka ani jasle nie som zrovna ideálnym riešením, ale občas sa nedá nič iné robiť. Ako postupovať v prípade, že dávame dieťa do takých zariadení? Materská súkromná škôlka bratislava je inštitúcia, ktorá je tu pre vaše dieťa, a vy si iste prajete, aby čas v nej trávilo príjemne, aby sa do nej tešilo, aby si obľúbilo ľudí, ktoré tam bude stretávať. Veríme, že v priebehu takéhoto rozhovoru vycítite, či sú tam ľudia, ktorým môžete dôverovať.

Written by